HV Bases


HV Bases

http://et-enterprises.com/products/hv-bases HV Bases - ET-Enterprises Ltd HV Bases HV2520 Series 25 mm B11A hardpin HV3020 Series 30 mm B14B hardpin HV3820 Series 38 mm B14B hardpin HV38K20 Series 38 mm B12A capped HV5120 Series 51 mm B19A hardpin HV51K20 Series 51 mm B14A capped HV7820 Series 78 mm B19A hardpin HV78K20 Series 78 mm, 90 mm B14A capped HV13020 Series 130 m... et-enterprises.com...


#BASE #HV #HVBase #photomultiplierHVBase #PMT #PMTBASE

원문링크 : HV Bases